Skolmat

Elever på gymnasieskola är inte nöjda med matkort

Att äta bra mat i skolan är viktigt för att orka med lektionerna. Men på vissa gymnasieskolor får inte elever skolmat serverad utan får själ...

Specialkost ställer krav på skolköken

Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar behöver ibland särskild kost. Den kosten kan göra att skolköken behöver anpassa sig....

Nya råd om skolmat

Livsmedelsverket har kommit med nya råd om skolmaten. Råden säger bland annat att det inte borde finnas godis i skolkaféer.

Elever åt lunch med politiker

Har du tankar om skolmaten? Det har även eleverna i Gunnesboskolan i Lund. Nu har de fått berätta vad de tycker för politikerna.

Klimatsmart skolmat

I Karlstad vill man ha skolmat som är bättre för miljön. Därför kommer man försöka servera mindre kött och kött som är klimatsmart.   S...