Nya sorters växter i Arktis

En vit kanin sitter i Arktis växtlighet

Det har börjat växa nya sorters växter i Arktis.

Det har börjat växa nya sorters växter i Arktis. Forskare säger att detta beror på att det blivit varmare i Arktis.

 

Arktis är ett område som ligger runt Nordpolen. I Arktis är det kallt och finns mycket is, men det finns också en del växter. Forskare från Lund, Umeå och Göteborg har undersökt hur Arktis växter påverkas av klimatförändringarna.

 

I Arktis växer det mest lågvuxet gräs, örter och buskar. Men nu säger forskarna att det har kommit nya sorters växter. Forskarna säger att de nya växterna har vuxit för att det har blivit varmare i Arktis.

 

Men de nya växterna kan bli ett problem i Arktis. De nya växterna kan ta över och göra så att de växter som vanligtvis växer i Arktis försvinner.

 

Det är inte bra för miljön att Arktis växter försvinner. Det kan också betyda att det inte kommer finnas lika många olika sorters växter i Arktis.

 

Fördjupning: Arktis

 

Vad är Arktis?

 

Arktis är ett område som ligger runt Nordpolen. Arktis yta är större än hela Nordamerika. Det mesta av Arktis är hav. Ett sätt att bestämma vilka områden som tillhör Arktis är att kolla på temperaturen. Områden som tillhör Arktis ska ha en medeltemperatur som är lägre än 10°C under den varmaste månaden. Områden som tillhör Arktis är Norge, större delen av Island, Grönland, delar av Alaska, Kanada, Ryssland och Norra Ishavet. Det bor ungefär fyra miljoner människor i Arktis.

Arktis is i vattnet

 

Arktis natur

 

Arktis har en unik och speciell miljö. Inga träd växer i Arktis men det finns växter som mossor, lavar, gräs och örter. Många av växterna och djuren behöver kylan och isen för att kunna överleva. Det finns över 400 olika sorters blommande växter i Arktis. Det finns också många djur som isbjörnar, sälar och valar.

Arktis växtlighet och en brun fjällräv

Arktis klimatförändringar

 

Det är viktigt för alla djur och växter att det finns is på Arktis. Men klimatförändringarna gör att temperaturen på Arktis höjs. Då smälter isen och det blir svårare för djur att klara sig. Många djur behöver isen för att kunna jaga, gömma sig eller bygga bon. När isen smälter uppe i Arktis kan det också påverka resten av världen, till exempel att det höjer världens vattennivåer.

En vit fjällräv sitter i snön

Arktiska rådet

 

Det finns en verksamhet som heter Arktiska rådet. Arktiska rådet är ett samarbete mellan olika länder som vill skydda Arktis. Det Arktiska rådet ska jobba för att skydda den arktiska miljön och människorna som bor i Arktis. De nordiska länderna och Kanada, Ryssland och USA är med i det Arktiska rådet.

En kartbild över Arktis

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!

Arktis är platsen
som ligger längst upp på jorden.
I Arktis finns det
mycket is och kallt hav.

 

I Arktis finns det också vanlig mark.
På den marken brukar det
inte växa så mycket växter.

 

Men nu har några forskare upptäckt
att det har börjat växa mer på marken i Arktis.
Det beror på
att det har blivit varmare.

 

Fördjupning: Arktis

Vad är Arktis

 

Arktis är ett stort område.
Det är ungefär som
en stor cirkel runt Nordpolen.
Arktis är inget eget land
utan delar av länder kan ligga i Arktis.

 

Några länder som har delar i Arktis är:
Norge, Kanada, Ryssland och Island.
I Arktis bor det ungefär
fyra miljoner människor.

Arktis is i vattnet

Arktis natur

 

Arktis har en speciell miljö
eftersom det är så kallt där.
Det finns till exempel inga träd i Arktis.

 

Men det finns mindre växter
så som mossor, gräs och örter.
Det finns också en del djur i Arktis.
Det finns sälar, valar och isbjörnar.

Arktis växtlighet och en brun fjällräv

Arktis klimatförändringar

 

Arktis djur och växter
behöver det kalla klimatet.
Men just nu håller det på
att bli varmare.

 

När det blir varmare
kallas det för klimatförändringar.
Klimatförändringar är inte bra
för de djur och växter som bor på Arktis.

En vit fjällräv sitter i snön

Arktiska rådet

 

Arktiska rådet heter en organisation.
Arktiska rådet är ett samarbete
mellan olika länder som vill skydda Arktis.

 

Arktiska rådet jobbar alltså med
att skydda växter, djur och människor
som bor på Arktis.

En kartbild över Arktis

Varje vecka ger vi en ledtråd till vad Veckans fördjupning ska handla om. Lös rebusen för att få reda på ledtråden!