Snart blir det lättare att träffas

Fler restriktioner försvinner

Snart får det vara lika många människor på konserter som vanligt igen. Foto: Pixabay

Det har länge funnits restriktioner för att hindra covid-19 från att spridas. Men nu har det blivit bestämt att de flesta restriktioner ska bort.


Sedan i våras har regeringen haft en plan för hur restriktionerna ska tas bort. Restriktionerna har hindrat människor från att göra vissa saker, till exempel vara många människor på samma plats. På så vis har restriktionerna hindrat smittspridningen av covid-19.


Regeringens plan har haft flera steg. På varje steg har fler restriktioner blivit borttagna. Det första steget var i början av sommaren.


Snart har vi nått det fjärde steget. På det fjärde steget blir nästan alla restriktioner borttagna. Till exempel tar Folkhälsomyndigheten bort rådet om att alla som kan ska jobba hemifrån. Nu ska också restauranger få ha öppet som vanligt.


Det får också vara fullsatt publik på olika evenemang, till exempel konserter och fotbollsmatcher. Att det är fullsatt betyder att det är lika många människor som det finns platser i lokalen eller på arenan.


Regeringen tänker ta bort restriktionerna den 29 september. Då finns det bara några restriktioner kvar. Till exempel funderar regeringen och Folkhälsomyndigheten på att ha kvar vissa restriktioner för riktigt stora evenemang. Det gäller i så fall evenemang med fler än 15 000 människor.


Men det finns ett förslag om att vaccinationsbevis ska börja användas. I så fall får det vara fler än 15 000 människor på ett evenemang. Men då måste människorna visa upp bevis på att de är vaccinerade mot covid-19. Men barn under 16 år och människor som av olika medicinska anledningar inte kan bli vaccinerade behöver i så fall inget vaccinationsbevis.

Fundera och diskutera:
1. Vilken restriktion tycker du har varit jobbigast? Varför?
2. Tycker du att barn också ska vaccinera sig mot covid-19? Varför/varför inte?
3. Vad ser du fram emot att göra som du inte kunnat innan?

Under pandemin har det funnits
många restriktioner.
Restriktionerna har varit som regler
om till exempel hur många människor
som får vara på samma plats.

 

Men i våras visade regeringen en plan
för hur restriktionerna skulle försvinna.
Planen hade fem steg.
Och på varje steg försvann fler restriktioner.

 

Den 29 september ska Sverige börja
steg fyra i den planen.
Då försvinner nästan alla restriktioner.

 

Det betyder till exempel
att konserter och fotbollsmatcher får ha fullsatt.
Fullsatt betyder att människor i publiken får vara
så många som får plats på lokalen eller arenan.


Fundera och diskutera
:
1. Vilken restriktion tycker du har varit jobbigast? Varför?
2. Tycker du att barn också ska vaccinera sig mot covid-19? Varför/varför inte?
3. Vad ser du fram emot att göra som du inte kunnat innan?