Fiskbajs är bra för klimatet

Fiskar är bra för klimatet.

Alla bajsar. Det gör även fiskar. Foto: Pixabay

Alla bajsar. Det gör även fiskarna i havet. Nu har forskare upptäckt att fiskarnas bajs faktiskt är bra för klimatet.


Det finns många saker i naturen som är bra för klimatet. Träd fångar till exempel upp koldioxid och gör bland annat om det till bra luft. Koldioxid är en gas som är dålig för klimatet eftersom den gör jordklotet varmare.


Haven är också viktiga för klimatet. Där finns nämligen också växter som fångar upp koldioxid. Men nu har forskare upptäckt att fiskarna som bor där också hjälper till. Fiskarna hjälper nämligen klimatet genom att bajsa.


Eftersom fiskarna inte har toaletter så bajsar de lite var de vill i havet. Bajset sjunker sedan ner på havsbottnen. Där samlas det massor av fiskbajs. Forskare har upptäckt att koldioxid fastnar i fiskbajset på havsbottnen. Koldioxiden kan vara kvar i bajset i många hundra år.


Därför är det viktigt att vi människor inte fiskar upp för många fiskar. Ska fiskarna kunna hjälpa klimatet måste det finnas tillräckligt många fiskar som simmar runt och bajsar så att koldioxiden fastnar på havsbottnen.


Fundera och diskutera:

1. Gör du något för att hjälpa klimatet? Vad?

2. Har du tips på hur vi människor kan hjälpa klimatet mer?

3. Känner du till fler djur som är bra för klimatet eller miljön? Vilka?

Det finns saker som är dåliga för klimatet.
En sådan sak är koldioxid.
Det är en gas som samlas på jorden
och gör så att jorden blir varmare.

 

Men det finns också saker som är bra för klimatet.
Till exempel är träd bra för klimatet.
Träd kan göra om koldioxid till syre
som vi behöver för att andas.

 

En annan sak som är bra för klimatet
är faktiskt fiskbajs.
När fiskarna bajsar i havet
sjunker bajset till botten.

 

På botten kan fiskbajset samla upp koldioxid.
Då åker koldioxiden inte ut i luften
och bidrar inte till att jorden blir varmare.
Därför är det viktigt att vi inte
fiskar upp för många fiskar.

 

Fundera och diskutera:

1. Gör du något för att hjälpa klimatet? Vad?

2. Har du tips på hur vi människor kan hjälpa klimatet mer?

3. Känner du till fler djur som är bra för klimatet eller miljön? Vilka?