Det är dyrare att köra bil för många

Bränslet har blivit dyrt.

Det har blivit dyrare att tanka bilen med bensin och diesel. Foto: Pixabay

Den senaste tiden har bränsle blivit väldigt dyrt. Det gör så att det kostar mycket pengar att köra bil. Därför är många människor just nu missnöjda.


För att bilar ska kunna köra behövs bränsle. Bränsle kan till exempel vara bensin eller diesel. Bränsle används också till andra saker. Det kan till exempel användas för att få värme.


Många människor är missnöjda över hur dyrt det har blivit att köpa bensin och diesel. En del bilar behöver inte bensin eller diesel för att köra. De kan i stället köra på el. Men många bilar kör med hjälp av bensin eller diesel.


Att det har blivit dyrare med bensin och diesel beror på att bensin och diesel kommer från olja. Just nu vill människor få tag i mer olja än vad som säljs. När många människor vill ha något som det inte finns så mycket av ökar priset på just den varan.


Olja är en mörk vätska som finns under marken. Människor har länge pumpat upp olja för att skapa bränsle. Men att använda olja som bränsle är dåligt för miljön eftersom det släpper ut koldioxid. Det finns inte oändligt med olja i världen. Olja skapas nämligen nere i marken under väldigt långt tid. Den olja vi människor använder i dag består av djur och växter som dog för miljontals år sedan.


Olja är just nu svårt att få tag på av flera orsaker. En av orsakerna är att ekonomin har tagit fart efter pandemin. Under pandemin behövdes det inte lika mycket olja. En del företag fick stänga ner och vissa människor förlorade sina jobb. Men nu börjar allt bli mer som vanligt igen. Därför behövs det mer olja igen. Men företagen som säljer olja hinner just nu inte få fram så mycket olja som människor plötsligt vill ha igen.


En annan orsak till oljebristen är att det är kol- och gasbrist i Asien. Kol och gas används i många länder för att göra el. Men nu måste länderna använda olja för att få fram el i stället.


Ännu en anledning till att bränslepriset har ökat är att människor nu får betala mer skatt för att köra bilar som behöver diesel eller bensin. Sveriges regering vill nämligen att det ska kosta mer att köra bilar som är sämre för klimatet.  


Allt det här betyder att det har blivit dyrt för många människor att använda sina bilar. Därför protesterar en del människor mot priserna. De tycker att bränslepriserna har blivit för höga. De som protesterar säger att bränslepriserna är dåliga för människor som inte har så mycket pengar. De säger också att bränslepriserna är dåliga för människor som bor på landet och därför behöver bil för att till exempel åka och handla eller köra till skola och jobb.

Bilar behöver bränsle
för att kunna fungera.
Bränsle kan vara till exempel
bensin eller diesel.

 

Just nu kostar bensin och diesel
mycket pengar.
Det har gjort så att många människor
är missnöjda.

 

Bensin och diesel kommer från olja.
Olja finns långt nere i marken.
Olja skapas under lång tid
från växter och djur som dog för miljoner år sen.

 

Det finns inte oändligt med olja.
Och just nu är det många som vill ha
bensin eller diesel samtidigt.
Det gör så att bensin och diesel blir dyrare.

 

Bensin och diesel är inte så bra för miljön.
Det beror på att när vi använder det som bränsle
skapas koldioxid.
Koldioxid är en gas som gör
så att jordklotet värms upp.