Idrotten behöver fler ledare

Inom parasporten behövs fler föräldrar och andra vuxna som engagerar sig. Foto: Riksidrottsförbundet.

Idrotten behöver fler vuxna som hjälper till inom idrotten. Många ledare har fortfarande inte kommit tillbaka till idrotten efter coronapandemin, enligt ett pressmeddelande från Riksidrottsförbundet.

Inom idrotten finns det många människor som hjälper till utan att få pengar för det. Det brukar kallas för ideellt arbete.

Innan coronapandemin fanns det fler människor som ville hjälpa till än nu. Nu säger Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna att idrotten behöver fler människor som hjälper till. Det behövs fler ledare men också andra som kan hjälpa till att till exempel slipa skridskor eller grilla korv.

– Varje insats gör skillnad för föreningen och för samhället i stort, säger Björn Eriksson i ett pressmeddelande. Han är ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Åsa Llinaren Norlin är ordförande för Svenska Parasportförbundet. Hon säger att det är svårt att få föräldrar till barn inom parasport att engagera sig. Parasport är olika sporter som utövas av personer med rörelsenedsättning, synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

Hon säger att föräldrarna redan jobbar hårt för att deras barn ska ha det bra.

– Då kan barnets idrottsaktivitet vara ett andningshål att få göra och tänka på något annat. Därför är det ännu svårare inom parasporten att kunna rekrytera föräldrar som ledare, säger Åsa Llinares Norlin, ordförande för Svenska Parasportförbundet i pressmeddelandet.

Riksidrottsförbundet är en organisation
som arbetar med idrott i Sverige.
Riksidrottsförbundet säger nu
att idrotten behöver fler människor som hjälper till.

 

Det behövs till exempel fler ledare inom idrotten.
Men det behövs också vuxna som hjälper till
med att till exempel slipa skridskor
eller sälja korv och fika på tävlingar.

 

Innan coronapandemin fanns det fler människor
som hjälpte till med sådana saker.
Men nu finns det inte lika många längre.

 

Parasporten säger också att
de har svårt att hitta föräldrar som vill hjälpa till.
Parasport är sporter som utövas
av människor med funktionsnedsättningar.
Funktionsnedsättningar är till exempel
när man har svårt att se, höra eller röra på sig.