MiniBladet utvecklar digital reporterskola

MiniBladets digitala reporterskola är ett av åtta projekt som får stöd av Post- och telestyrelsen (PTS).

– Det här är ett oerhört positivt besked. Det här priset ger oss möjlighet att nå ännu fler barn och starta fler lokala redaktioner i utsatta områden, säger MiniBladets grundare Maria McShane.

 

Ungefär 1,1 miljoner människor lever i dag i ett digitalt utanförskap. PTS har därför en tävling varje år som heter ”Från utanför till internet”. Prispengarna går till projekt som arbetar för att inkludera fler människor i det digitala landskapet.

 

MiniBladet ska med det här priset arbeta fram en tillgänglighetsanpassad lärportal för att nå fler barn i utsatta områden. Det kommer bli en utveckling av Reporterskolan som MiniBladet redan håller i på skolor runt om i landet.

 

På den nya lärportalen kan barn publicera egna nyheter genom att använda sig av text, bild och film. Med stöttning av MiniBladets journalister använder de sig av digitala verktyg för att nå hela vägen fram till publicering. Lärportalen kommer att vara utformad på ett sätt så att alla barn kan använda den. 

 

Lärportalen ska också möjliggöra möten mellan barn i olika delar av landet så att de kan ta del av varandras nyheter. 

– Vår vision är att ge alla barn ett språk. Barnens nyheter är lika viktiga som världsnyheterna, säger Maria McShane.

Fler Artiklar