Reporterskolan Filma

Lärarhandledningen till Reporterskolan Filma ska ses som ett komplement till lärarhandledningen Reporterskolan Skriva. Även om många elever i klassen är intresserade av att göra filmreportage  är det bra om klassen har möjlighet att göra övningsmomenten i  Reporterskolan Skriva och därefter bygga på med Reporterskolan Filma. Man kan dock välja att endast följa övningsmomenten i Filmskolan.

I denna handledning fokuserar vi därför bara på specifika filmövningar som skiljer sig från övningarna i Reporterskolan Skriva. Den första veckan läggs övningar ut till del 1. De kommande två veckorna läggs övningar ut till del 2 och 3.

Så småningom kommer Reporterskolan Filma att utvecklas och få fler övningar.

 

Lärarhandledning

Nedan kan du läsa en lärarhandledning till Reporterskolan Filma  Del 1.

Lärarhandledning Reporterskolan Filma  Del 2

Lärarhandledning Reporterskolan Filma  Del 3

Här finns en handledning till Reporterskolan Skriva

 

Lärarhandledning Filma Del 1

Detta är innehållet i Reporterskolan Filma:

 

Del 1: Förberedelser

 1. Utrustning
 2. Testa din nyhetsnäsa
 3. Hitta vinkeln

 

Del 2: Intervjun

 1. Förbered intervjun
 1. Intervjua i rätt miljö
 2. Filma aktiviteten
 3. Spela in prator (reporterns kommentarer före och efter intervjun)

 

Del 3 : Klippning av filmen

 1. Klippning av film
 2. Bakgrundsljud t.ex musik och effekter
 3. Redigeringsprogram
 4. Testa dig!

 

Förslag till arbetsgång, Reporterskolan Filma del 1

Övning 1: Utrustning

I Reporterskolan Filma del 1 får eleverna klart för sig vad de behöver för att kunna göra ett filmreportage. Börja med att titta på vår minireporter Isak Kjærgaard. Han har gjort ett eget filmreportage.

 

 

När ni har tittat klart på reportaget  låt eleverna fundera över vad de behöver för att kunna göra ett filmreportage. Visa dem sedan sidan Filma del 1.

 

Det de behöver är:

 • Någon som kan filma dem.
 • En smartphone, en videokamera eller en vanlig kamera.
 • Någon som kan hjälpa dem att klippa ihop filmen.

 

Eleverna kan mycket väl filma varandra, men vad gäller att klippa ihop filmen behövs hjälp av en vuxen; om inte i skolan så av en vuxen hemma.

 

Det finns flera bra redigeringsprogram. Ett av de mest lättjobbade programmen för videoredigering är Microsoft Movie Maker, som ingår gratis i Windows XP. För Mac-datorer finns motsvarande programvara som heter iMovie. När det är dags att klippa filmen i Reporterskolan del 3 tipsar vi om länkar till bra instruktionsfilmer.

 

Fråga nu eleverna vilka skillnader som finns mellan artikel och filmreportage. De kommer troligtvis att svara att en artikel läser man och ett filmreportage ser man. I artikeln är det orden som står som ger bilder i huvudet tillsammans med fotografiet som hör till artikeln. I filmreportaget är det det som sägs och det som visas med rörliga bilder som ger förståelsen.

I en artikel kan reportern återberätta vad en intervjuperson har sagt samt låta intervjupersonen säga något direkt (talminus). I filmreportaget måste reportern ta större plats och återberätta det som inte kommer fram i den direkta intervjun. Man kan också välja att använda en speakerröst om man inte vill synas i bild.

 

Övning 2: Testa din nyhetsnäsa

Nästa steg är att börja fundera över vem de kan filma. Vem har gjort något spännande som andra barn vill kolla på? Gör övningen:

 

Testa din nyhetsnäsa

Lätt

Medel

 

 

Övning 1: Hitta vinkeln

Sen behöver de öva sig på att avgränsa ämnet och hitta det mest intressanta med idén. Gör därför övningen:

 

Få fram vinkeln

Lätt

Medel

 

 

I Filma Del 2 berättar minireportern Isak Kjærgaard vad man ska tänka på när man gör film.