MiniBladets utbildningstjänster

Workshop i Reporterskolan – för pedagoger och bibliotekarier

I MiniBladets workshop i Reporterskolan får du som lärare, fritidspedagog eller skolbibliotekarie enkla och tydliga medel att arbeta med läs- och skrivförmåga, omvärldsorientering, medie- och informationskunnighet samt de digitala verktyg som er skola erbjuder.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Skriv till reporterskolan@minibladet.se

 

Reporterskolan som fritids- och lovaktivitet

MiniBladet har utvecklat en fritids- och lovaktivitet för bibliotek i vilken barn i blandade åldrar får arbeta med MIK. Barnen får träna sig i källkritik, mediehantering och digitala verktyg. Dessutom får barnen agera lokalreportrar och själva skapa journalistiskt material med blandade digitala verktyg. Förutom att barnens texter och bilder publiceras på webben och i dagstidningen, får alla med sig en Minitidning hem med gruppens samlade arbeten.

Vill du veta mer eller anmäla intresse? Skriv till reporterskolan@minibladet.se

 

 

Illustration av två händer som håller i en surfplatta

Workshop i MIK till skolor och bibliotek

Vad innebär medie- och informationskunnighet och hur kan du som pedagog eller bibliotekarie jobba med MIK?

Medie- och informationskunnighet innebär en mängd olika insikter och kunskaper. Omfattningen ökar allt eftersom vårt digitala informationssamhälle utvecklas. MIK har skrivits in i läroplanen för grundskolan, liksom i många biblioteks agendor. Men det krävs fortbildning och fler verktyg för att MIK ska integreras i undervisningen.

Med vårt fokus på skola, pedagogik, medier och informationsplattformar har MiniBladet många års erfarenhet av MIK.

I vår workshop går vi igenom innehållet i MIK. Du får handfasta verktyg att integrera MIK i just ditt ämne och din verksamhet. Och du får kunskap om hur du som pedagog eller bibliotekarie kan göra barn och unga medie- och informationskunniga.

För mer information eller intresseanmälan, skriv till reporterskolan@minibladet.se