Reporterskola

VK: Mobilerna på rasterna!

Bild av: Wilma

Vi vill använda mobilerna på rasterna. De äldre klasserna som 6:an och uppåt får ha mobilerna men inte de som går i 5:an och neråt. Vi undrar varför? Vi har försökt att prata med lärare men de lyssnar inte. Det borde vara lika i hela Sverige? Man kanske kan ha mobiler vissa raster eller dagar?

 

Text av: Ellie, Wilma, Astrid, Alvin och en anonym, klass 5a i Storsjöskolan, Umeå