NWT: Nya byggen kräver kartläggning av fladdermöss

Nu ska man ta reda på hur mycket fladdermöss det finns i västra Karlstad eftersom det ska byggas mycket där de kommande åren.

 

– Vi ska både inventera vilka fladdermusarter som finns och göra boplatsinventeringar, berättar Håkan Ignell som är vd för företaget Calluna som fått i uppdrag att göra kartläggningen.

 

Det är förbjudet att fånga, döda eller flytta fladdermöss och man får inte heller förstöra deras boplatser. Fladdermössen i Sverige är skyddade av artskyddsförordningen.

 

Karlstad växer och det innebär att man måste bygga på nya markområden. I det här fallet gäller det Eriksberg, Katrineberg, Zakrisdal och Dingelsundet.

Där ska man kartlägga förekomsten av fladdermöss innan spaden sätts i marken för markarbetena.

– Vi har fått i uppdrag att göra en större undersökning på Eriksberg. Vi inleder troligtvis i slutet av juli ett arbete med studera vilka fladdermössarter som finns där och kommer senare även att göra en boplatsinventering i området, säger Håkan Ignell.

 

De kommer att sätta ut speciella teknikboxar i träden som gör ljudinspelningar och dessutom själva gå runt med utraljudsdetektorer som avslöjar var det finns fladdermöss.

– Fladdermöss trivs bäst i ädellövskog, ekhagar och vid dammar där det finns mycket insekter. De bor helst i ihåliga träd och i byggnader, bland annat på vindar, säger Håkan Ignell.

 

Kostnaden för fladdermösskartläggningen beräknas hamna på 315 000 kronor.

Snart ska Karlstad kommun växa.
Det ska byggas nya hus
på många områden.

 

Men innan man kan bygga nya hus
måste man ta reda på vilka djur som bor där.
Och det är främst ett djur
som vi måste skydda lite extra.

 

Det djuret är fladdermöss.
Ett företag som heter Calluna
ska undersöka hur många fladdermöss det finns.

 

Håkan Ignell är chef på företaget Calluna.
Han säger att de ska se hur många arter det finns.
De ska också undersöka
hur fladdermössen bor.

 

När man vet det kan man bygga nya hus
nära Karlstad.