Reporterskola

PT: Onartuliga fenomen

1. Tror du på onaturliga fenomen? 

2. Vad tycker du om personer som inte tror som du? 

3. Tycker du att onaturliga fenomen är intressanta och har du själv varit med om något oförklarligt?

 

Barbro

Barbro Jonsson

1. Det är en svår fråga men jag tror inte på det.

2. Jag tänker att om man har varit med om något så tror man på det.

3. Ja, de är intressanta för att många människor har varit med om det.

 

 

Emilia

Emilia Andersson

1. Jag är rädd för dem, alltså ja, jag tror på dem.

2. Jag tycker att det är bra att de har en egen åsikt.

3. Nej det har jag inte.

 

 

Regine

Regine Öström

1. Jag tror att universum är stort nog för att det ska finnas.

2. Det är svårt att tro på saker som det inte finns bevis för men det finns energi överallt.

3. En gång när jag skulle åka med bilen så öppnades passagerar-dörren.

 

Text och foto: Jens Öström, David Augusto Ölund, 4a, Solanderskolan, Piteå