Reporterskola

VK: Rädda djuren i Australien!

Foto på en kola som sitter på marken och tittar in i kameran.

Koalor i Australien släpps ut i naturen igen efter bränderna som började förra året.

Många djur skadas på grund av att det brinner i Australien, jag tycker att alla ska hjälpa till att rädda djuren i Australien! Det finns många anledningar till varför vi måste hjälpa djuren!

För det första så får de svåra skador av Australiens stora bränder. Speciellt så skadas koalorna för de klättrar upp i träden och det är i träden det brinner som mest.

För det andra så skadas djur som till exempel känguru och vallaby, som är en slags känguru, och om de skadas och de dör så blir de ju utrotade och kommer aldrig att finnas mer! Är det värt det?

För det tredje så är det miljontals djur som har dött på grund av bränderna. 30 procent av de 15 000-28 000 koalor som bor i New South Wales mellersta kustområde kan ha dött på grund av bränderna.

Ta hand om djuren och rädda dem från bränderna!

Text: Djurälskaren, klass 5, Östtegs skola, Umeå