Reporterskola

VK: Sluta släng mat!!

Foto på en överfull sopcontainer.

Jag tycker att vi ska sluta slänga mat för matavfall är en miljöbov även om man inte tänker på det. 

Vi slänger för mycket plast som hamnar i vattnet. Det dör jättemånga vattendjur, till exempel valar. 

Istället för att slänga mat så kan man ta flera små portioner. Skräpet kan man hålla i handen eller ha i fickan tills man kan slänga det i en soptunna. 

År 2066 kommer jorden nästan vara förstörd ifall vi fortsätter så här!

Text: Ester, 3a, Backens skola, Umeå