Världens starkaste lärare?

LÄSARBILD. Världens starkaste lärare.