Läsarbild

VK: Världshavens dag – Tänk efter lite!

Skräpet utplånar framtiden! Havet har mer plast i sig än levande varelser! Vill ni att jorden ska se ut så här? Tänk efter lite!

Text och foto: Tyra Strandberg Isaksson, Iris Waldenborg, Elsa Tönnberg, Olivia Persson, 3a, Hagaskolan, Umeå