Insändare

Reporterskola

VK: Fortkörningar riskerar liv

INSÄNDARE. Johanna på Östtegs skola vill få fler att sakta farten.
Reporterskola

VK: Sluta borra – låt oss bo kvar 

INSÄNDARE. Erik uppmanar LKAB att sluta borra.
Reporterskola

VK: Ridning är en sport!

INSÄNDARE. Ridning är en sport som kräver både skicklighet och mod.
Reporterskola

VK: Gratis sportkanaler på tv

INSÄNDARE. Det behövs fler gratis sportkanaler på tv!
Reporterskola

VK: Fler håltimmar till mellanstadiet

INSÄNDARE. Fler håltimmar efterlyses!
Reporterskola

VK: Var är Judon?!

INSÄNDARE. Sänd lite judo så att att alla får uppleva denna underbara sport!
Reporterskola

VK: Lek med kompisarna istället

INSÄNDARE. För mycket skärm och för lite fotboll.

VK: Släng mindre skräp!

INSÄNDARE. Elever på Storsjöskolan efterlyser fler soptunnor.