källsortering

Svart plast återvinns inte

Vi blir allt bättre på att källsortera våra sopor. Men svarta plastförpackningar kan inte återvinnas utan bränns upp. Maskinerna kan helt en...

Kina börjar sopsortera

Nästa år ska ett femtiotal städer i Kina börja sopsortera. Det betyder att hundratals miljoner kineser ska sortera sina sopor. Den som inte ...