Stöcke skola

Reporterskola

VK: Bättre skolmat

INSÄNDARE. Greta vill ha godare skolmat.
Reporterskola

VK: Lyssna på musik på lektionerna

INSÄNDARE. Noah går på Stöcke skola. Han tror att eleverna lär sig mer om de får lyssna på musik på lektionerna.
Reporterskola

VK: Börja skolan senare

INSÄNDARE. Edvin tycker att skolan borde börja senare.
Reporterskola

VK: Godare mat i skolan

INSÄNDARE. "Även om det blir dyrt ibland så kan man ju lyxa till det ibland", säger Anton på Stöcke skola.
Reporterskola

VK: Lyssna på musik i klassrummet

INSÄNDARE. Samuel menar att både betygen och studieron skulle bli bättre om musik tilläts i klassrummet.
Reporterskola

VK: Vi vill ha konstgräsplan!

INSÄNDARE. Alva och Noah från Stöcke skola tycker att grusplanen borde bytas ut mot konstgräs.
Reporterskola

VK: Välja skolmat en gång i veckan

INSÄNDARE. Mira från Stöcke skola tycker att eleverna ska få vara med och välja skolmat.
Reporterskola

VK: Längre sovmorgon

INSÄNDARE. Alice från Stöcke skola anser att skolelever borde på sovmorgon oftare.